สระบุรี:นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม มอบตัวรับฟังแนวทางจัดการเรียนป้องกัน”โควิด-19″โดยวางมาตราการเพื่อความมั่นใจต่อผู้ปกครองและนักเรียน

0
189

สระบุรี:นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม มอบตัวรับฟังแนวทางจัดการเรียนป้องกัน”โควิด-19″โดยวางมาตราการเพื่อความมั่นใจต่อผู้ปกครองและนักเรียน
ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันที่ 14 มิถุนาคม 2563 เวลา 09.30 น.นายณัฐนันท์ ดนูพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับศิษย์ลูกเหลือง-ฟ้า สระบุรีวิทยาคม ที่มามอบตัวหลังจากผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกศึกษาต่อในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2563 ได้ชี้แจงถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้ผู้ปกครองมั่นใจและเชื่อมั่นว่า โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จะดูแลการจัดการเรียนการสอน และดูแลคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส “โควิด-19 “นี้ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งโรงเรียนได้กำหนดแนวทางและมาตรการไว้พร้อมแล้ว ด้านการคัคกรอง สแกนอุณหภูมิและให้นักเรียนทำความสะอาดมืออย่างสม่ำเสมอ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่มามอบตัวในวันนี้ เป็นนักเรียนห้องเรียนปกติ 12 ห้อง จำนวนนักเรียน 540 คน ประกอบแผนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปคำนวน ภาษาไทยและกฏหมายศิลป์ ภาษาอังกฤษ จีน ญีปุ่น ฝรั่งเศษ เกาหลี่
ในการมอบตัวและทางผู้ปกครองได้จัดซื้อเสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน เป็นที่เรียบร้อยดี เพราะทางผู้อำนวยการ ผู้บริหารและครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้วางแผนจัดระบบและการทิ้งระยะห่างเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส “โควิด-19” ไว้ก่อนเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ปกครองและบุตรหลานที่เข้ามาบริเวณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี