อย่าซ้ำรอย!!! อดีตเพลงที่ว่า”ขุดถนนให้เป็นคลอง ถมคลองให้เป็นถนน” ทำกลับไป กลับมา

0
69

อย่าซ้ำรอย!!! อดีตเพลงที่ว่า”ขุดถนนให้เป็นคลอง ถมคลองให้เป็นถนน” ทำกลับไป กลับมา

โอกาส!!!ของประชาชนมาแล้ว สภาพัฒน์ส่งหนังสือให้จังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อปท.)ต่างๆ “ส่งรายละเอียด+ทบทวน+จัดลำดับ”ความสำคัญของโครงการ ที่เสนอขอใช้งบเงินกู้ 4 แสนล้าน ให้ส่งกลับสภาพัฒน์ใน สัปดาห์หน้า

รอบนี้จึงฝากความหวังครั้งสำคัญนี้กับ “ก.บ.จ.” (คกก.บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ) ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด…ผู้แทนส่วนราชการทั้ง เกษตร พาณิชย์ โยธา ท้องถิ่น และท่องเที่ยว ฯลฯ…เอกชนมีทั้งหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทน”ภาคประชาสังคม”ในจังหวัดอีกหลายคน ซึ่งตั้งตามความเหมาะสมของภารกิจจังหวัดนั้นๆ

ฝากเชื่อมแนวคิด “การพัฒนาเชิงพื้นที่” กับโครงการต่างๆ รอบนี้ให้เวลาเพิ่ม แต่ก็ยังน้อย เพราะวันนี้ เสาร์และอาทิตย์/ จันทร์15 หารือในระดับปฏิบัติ / อังคาร16 ประชุม ก.บ.จ.ของจังหวัด/ พุธ17 ทำเอกสาร/ พฤหัส18 จังหวัดส่งสภาพัฒน์/ จันทร์ 22 อปท.ส่งสภาพัฒน์

ล่าสุด..ก็ยังเป็นห่วงอยู่ 3 ห่วง

ห่วง1 #เร่งๆรีบๆ ก็จะไม่ได้โครงการ ที่ประชาชน ชุมชนต้องการจริงๆ ได้แต่โครงการ ที่อดีตเคยของบประจำปีแล้วไม่ได้ เอามาปัดฝุ่นเท่านั้น

ห่วง2 #รอบนี้สภาพัฒน์ ให้กรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงของ ปปท. (คกก.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ)ทุกโครงการด้วย

ห่วง3 #ถ้าโควิดระบาดรอบ 2 หรือมีโรคใหม่ๆมาอีก หรือเกิดอุบัติภัยที่คาดไม่ถึง

เราจะใช้เงินกู้ที่ไหนอีก… 4แสนล้านนี้…จึงสำคัญมากเหลือเกินครับ

เรียบเรียงโดย น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร ร.น. อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
https://www.facebook.com/560632217314752/posts/3312181205493159/?sfnsn=mo