งบ4แสนล้าน ไม่ต้องรีบ…แต่เล็งให้แม่นๆ

0
39

งบ4แสนล้าน ไม่ต้องรีบ…แต่เล็งให้แม่นๆ

เพราะล่าสุด!ขอมาแล้ว เกือบ 8แสนล้าน มากกว่า 3หมื่นโครงการ ดูรวมๆ ก็ยังไม่ตอบโจทย์หรือคุ้มค่าเป็นประโยชน์ ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากCOVIDเท่าที่ควร

ขอเสนอ “Game Changer” ด้วยคำตอบ คือ”แนวทางพัฒนาเชิงพื้นที่” เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ของคนในระดับชุมชน (local advantage/ economy /community)

จากเอกสารของสภาพัฒน์ เมื่อปลายปี 62 ที่ผ่านมา (ตามรูป)
ได้เสนอทิศทางพัฒนาเป็นรายภาค เช่น

ภาคเหนือ ทำ 3 กลุ่มพื้นที่ 1.พื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน จ.เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง 2. จังหวัดเร่งรัดพัฒนา ที่แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน เพื่อยกระดับชีวิตของประชาชน ที่ยากจน 3. ฐานชีวภาพ เช่น จ.นครสวรรค์ กำแพงเพชร ซึ่งปลูกพืชไร่ที่สำคัญ

ภาคอีสาน ทำ 4 กลุ่มพื้นที่ 1. พัฒนา ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น”คุณภาพสูง” เช่น ผ้าไหม ผ้าย้อมคราม ใน จ.อีสานตอนบน 2. อุตฯเกษตร”มูลค่าสูง” ในอีสานตอนกลาง และตอนล่าง เช่น ข้าว พืชไร่ พืชผัก ปศุสัตว์ 3. พื้นที่ศักยภาพการดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น จ.ริมแม่น้ำโขง หรือ ขอนแก่นโมเดล หรือ sport tourism hub ของบุรีรัมย์ 4. อุตฯอนาคต เช่น สร้างรถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ เชื่อมการค้าชายแดนสู่จีน

ภาคกลาง…ใน กทม. ปทุมธานี และปริมณฑล ไปเชื่อมภาคใต้ ทำเรื่องโลจิสติกส์ขนส่ง แปรรูปสินค้าเกษตร

ภาคตะวันออก… พัฒนาพื้นที่ EEC เมืองผลไม้และพืชสมุนไพร รวมถึงท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งแต่ จ.นครนายกปราจีน สระแก้ว และ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาคใต้…ทำสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และยกเป็นเมืองท่องเที่ยว ชั้นนำระดับโลก และทำ R&D ของยางพารา ปาล์มน้ำมัน

ภาคใต้ชายแดน…เน้น แหล่งผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม การแปรรูปฯ อาหารฮาลาล

ขอร้องยึดหลักที่ว่า จัดงบให้ตรงกับ “ทิศทางของงานของพื้นที่”…”จ้างคนทำงาน”ในพื้นที่…และพ่วงการ “reskill upskill” ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีและเรื่อง E-ต่างๆ โดยให้ลงลึกถึง ระดับชุมชนนะครับ

เรียบเรียงโดย น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร ร.น. อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา / ทปษ.ETDA ก. ดิจิทัลฯ
https://www.facebook.com/560632217314752/posts/3309768062401140/?sfnsn=mo