“มาดามแป้งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ผบ.เรือนจำทั่วประเทศ!!

0
27
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“มาดามแป้งมอบกรมธรรม์ประกันภัย ผบ.เรือนจำทั่วประเทศ!!

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.พันตำรวจเอกณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับเกียรติจาก คุณนวลพรรณ ล่ำซำ(มาดามแป้ง)ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ มอบกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(กลุ่ม)จากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ ผู้บัญชา การเรือนจำ และทัณฑสถานทั่วประเทศ จำนวน 171 คน โดยหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับค่าสินไหมทดแทน เป็นจำนวนเงิน1ล้านบาท/คน ทุนประกันภัย รวมทั้งสิ้น 171,000,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์

พันตำรวจเอก ณรัชต์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยคุณนวลพรรณฯ ยังได้กล่าวชื่นชมใน การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทุกท่าน ที่มีความทุ่มเทและเป็นผู้เสียสละให้กับสังคมรวมถึงเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ท่ามกลางความสุ่มเสี่ยง ซึ่งในฐานะเป็นประธานชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ จึงขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของกรมราชทัณฑ์อีกทางหนึ่ง ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ขอขอบ คุณ ชมรมแม่บ้านราชทัณฑ์ และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมให้การสนับสนุนและร่วมสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ เพื่อให้กระบวนการคืนคนดีสู่สังคมประสบความสำเร็จต่อไป!!

###############################