“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ศปป.2 กอ.รมน.เดินทางลงพื้นที่ จว. ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดตามกฎหมายฯ!!

0
58

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ศปป.2 กอ.รมน.เดินทางลงพื้นที่ จว. ขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดตามกฎหมายฯ!!

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 63 พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ให้การต้อนรับ พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการตรวจสอบและจับกุมแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดตามกฎหมาย สถานการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ยาเสพติด การจัดระเบียบสังคม ในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

– เวลา 11.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)ให้การต้อนรับ พล.ท. ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.พร้อมคณะ จากนั้นได้เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ. ขอนแก่น /ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. ณ ห้องรับรองขวัญเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

– เวลา 13.30 น.รับฟังการบรรยายสรุปฯ จาก กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงผลการดำเนินงานและเสนอแนะปัญหาข้อขัดข้อง ณ ห้องประชุม ห้องประชุมศรีบริรักษ์ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

– เวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบจำนวนประชากรแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ณ บริษัท ซี เค ชูส์ (ประเทศไทย) จำกัด 499 หมู่ 7 ถนนมลิ วรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น และสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อตรวจหาสารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฏหมาย

– เวลา 15.45 น. ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบจำนวนประชากรแรงงานในสถานประกอบการ ณ ศูนย์กระจายสินค้าเทสโก้โลตัสขอนแก่น 226 ถนน มิตรภาพ ตำบล ท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น และสุ่มตรวจปัสสาวะในกลุ่มผู้ใช้แรงงานเพื่อตรวจหาสารเสพติด พร้อมรับฟังผลการสรุปจาก ศปป.2 กอ. รมน.ผลการปฏิบัติเป็ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทำผิดกฏหมายผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

###############################