a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าฯสงขลา รับมอบหน้ากากอนามัยจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้ชาวสงขลาสู้ภัยCOVID-19

วันนี้ (10 มิ.ย.63) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จากนายธนูบูรณ์ เซ่งง่าย อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จำนวน 10,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสงขลา

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รับมอบหน้ากากอนามัยจากตัวแทน ผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจี บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 9000 ชิ้นผ่านโครงการ TOGETHER FOR BETTER THAILAND ส่งต่อความห่วงใยจากใจ สู่คนไทยทุกคน สู้ภัย COVID-19 เพื่อนำไปให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดสงขลา

ทั้งนี้เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาจะพิจารณาเพื่อเตรียมส่งมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไป

ข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

ภาพ / วิทยา – อรรคพงษ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

10 มิ.ย.63