a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เตรียมพร้อมต้อนรับเปิดเทอม มอบแอลกอฮอล์ สเปรย์ล้างมือ
ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
…………………………………………………………………………………….
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อม ความปลอดภัย ป้องกันโรคCovid-19 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ต้อนรับเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง โดยได้มีการมอบแอลกอฮอล์บริสุทธิ์และสเปรย์ล้างมือ จำนวน 6,000 ลิตร ให้กับ 15 หน่วยงานภาครัฐโดยเน้นที่สถานศึกษาที่กำลังจะเปิดเทอม ซึ่งมอบให้กับโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนเทพนรรัตน์ โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว โรงเรียนวัดป่าชัยรังสี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สพป.จังหวัดสมุทรสาคร และศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พร้อมกันนี้ก็ได้มอบให้กับทางโรงพยาลรัฐโรงพยาบาลสมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจภูธรโคกขาม สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน กองกำกับการและกองบังคับการจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร เกษตรจังหวัดและ พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โดยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้รับการสนับสนุนจาก ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด ชมรมพลังสาคร ถือเป็น 3 ประสานความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัดไม่ประมาท การ์ดไม่ตก และเราจะชนะไปด้วยกัน
เพจกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน