ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน กรณี เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2563

0
46

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยผู้ด้อยโอกาส/ผู้ยากจน ตามโครงการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน กรณี เฉพาะหน้าเร่งด่วน ประจำปี 2563 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ แม่บ้านมหาดไทยอำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ตำบลหนองกรด ร่วมพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัย รายนายจรูญ สังข์มูล อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 30 ม.5 ต.หนองกรด ซึ่งได้รับงบประมาณจากอำเภอเมืองนครสวรรค์ จำนวน 15,000 บาท สนง.พัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 20,000 บาท พร้อมหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสนับสนุนงบประมาณและ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน รวมทั้งกำลังแรงงานจากญาติและเพื่อนบ้านได้ช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านดังกล่าว