“ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย- สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ติดต่อกันยาวนานเหมือนคำกล่าวที่ว่า “ไทยจีนใช่อื่นไกล พี่น้องกัน

0
91

 

“ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย- สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ติดต่อกันยาวนานเหมือนคำกล่าวที่ว่า
“ไทยจีนใช่อื่นไกล
พี่น้องกัน

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ได้รับมอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค
โควิด-19
จากท่าน คุณบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ นายกสมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ – จีน และ รองประธานหอการค้าไทย – จีน พร้อมคณะอุปนายก สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย – จีน
ณ สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทย- จีน
ทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินนำไปใช้ในป้องกันในการแพร่กระจายเชื้อโรค
โควิด -19 และการเดินทางบันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินในแต่ละจังหวัด

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก