a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

หาดป่าตอง ภูเก็ต
เปิดวันแรก บรรยาการ นนท.สุดเงียบเหงาเนื่องจากสนามบินยังไม่เปิดให้บริการประชาชน วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา12.00 น จังหวัดภูเก็ตได้เปิดเมืองแต่แหล่งท่องเที่ยว หาดป่าตองเป็นวันแรกบรรยากาศเป็นไปแบบเงียบเหงา นักท่องเที่ยวน้อยมากแต่ทะเลกับสวยงามน้ำใสสะอาด รอนักท่องเที่ยวมาเยือนชาวจังหวัดภูเก็ต และหาดป่าตอง เนื่องด้วย จังหวัดภูเก็ตยังไม่เปิดสนามบินให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวกลางหาดป่าตองจึงทำให้บรรยากาศเรื่องการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเงียบเหงา
โกเจี้ยว รายงาน