รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) “โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์

0
43

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) “โรงแรมในจังหวัดนครสวรรค์
วันนี้ (9 มิย.63) เวลา 09.00 น.
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รอง ผวจ.นว. พร้อมด้วย แรงงานจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนเทศบาลนครนครสวรรค์ ผู้แทนตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ ผู้แทนตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ออกตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19) ” สถานประกอบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในโรงแรมหรือรีสอร์ท ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท โรงแรมเอเชียและโรงแรมไม้หอม รีสอร์ท อ.เมืองนครสวรรค์