ปิดแล้วโครงการตู้ปันสุข ในจังหวัดชายแดนนภาคใต้

0
48

ปิดแล้วโครงการตู้ปันสุข ในจังหวัดชายแดนนภาคใต้

นายเริงชัย วิริยะกุล เลขาธิการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับห้างทองสุวรรณศิลป์2 จะทำการปิดโครงการตู้ปันสุขในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 นี้ เปิดดำเนินการได้มาแล้วครบ 1 เดือนได้เล็งเห็นความสำคัญของความทุกข์ยากของประชาชนที่มีความยากจนที่ได้รับกระทบจากโควิด-19 ของที่นำมาบริจาคส่วนใหญ่เป็นจำพวกมาม่ากึ่งสำเร็จรูป ข้าวสารอาหารแห้ง และข้าวกล่อง น้ำดื่มรวมไปถึงเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยเป็นต้น

สำหรับโครงการตู้ปันสุขที่จะดำเนินการปิดในครั้งนี้อยากจะให้มีต่อไปอีกแต่เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ เพราะส่วนนึงต้องออกค่าใช้จ่ายเองด้วย อีกส่วนนึงก็มีผู้มาร่วมสนับสนุนจึงอยากจะฝากหน่วยงานรัฐบาลให้เล็งเห็นความสำคัญระดับคนกลุ่มกลางที่ยังตกทุกข์ได้ยากอยู่

สำหรับสิ่งของที่มีอยู่จะทำการแจกได้คนละไม่เกิน 2 ชิ้นและทุกครั้งที่มีคนมารับของก็จะต้องสวมหน้ากากอนามัยและต้องตรวจแสกนอุณหภูมิลดไข้รวมไปถึงต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับบริการ//