พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบสิ่งของประทานให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน ๕๗๕ ราย

0
59

พระอนุชาสมเด็จพระสังฆราชฯ มอบสิ่งของประทานให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ จำนวน ๕๗๕ ราย
๘ มิ.ย.๖๓ เวลา ๐๙.๐๐น.ณ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี พระธรรมวุฒาจารย์ พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบสิ่งของประทานให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน ๕๗๕ ราย โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) ประธานศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากไวรัสโควิด-๑๙ ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ จัดพิธีมอบสิ่งประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ จำนวน ๕๗๕ ชุดให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง เพื่อถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสคล้ายวันประสูติ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี เลขานุการศูนย์ให้ความช่วยเหลือฯ กล่าวว่าตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำริ ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งทางวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) อำเภอเมืองราชบุรี โดยพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์เจ้าอาวาสและคณะศิษยานุศิษย์ รับสนองพระดำริจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งทางด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาลและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ จัดถุงยังชีพ และเปิดตู้ปันสุข เพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ จนถึงปัจจุบัน
ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระเมตตาประทานเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ข้าวสารจำนวน ๕๐๐ กิโลกรัมและอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง ให้กับพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดศิริเจริญเนินหม้อ จึงมีมติให้ดำเนินการจัดสิ่งของเพิ่มเติม มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหลักเมือง จำนวน ๕๗๕ ราย โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบดังนี้
๑. เงินกองทุนศูนย์ให้ความช่วยเหลือ ที่ประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
๒. บริษัท ตลาดโรงเกลือ (กาญจนบุรี) จำกัด จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
๓. นางสาวกุลวดี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี สนับสนุนน้ำตาลทราย จำนวน ๕๕๐ กิโลกรัม
๔. พลโทมีชัย ห้องริ้ว สนับสนุนซุ้มน้ำดื่มบริการ ๑ ซุ้ม
๕. ผู้แทนจำหน่ายไอศกรีมวอลล์จังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนไอศกรีมวอลล์ จำนวน ๓๕๐ ชิ้น มูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ กองทุนเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนด้านการจัดสถานที่จากพระคุณเจ้าทุกรูป กำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย จากเทศบาลตำบลหลักเมืองโดยการนำของนายธรรมศักด์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ และประชาชนในพื้นที่ร่วมจัดงาน
ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับสิ่งของประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ ในครั้งนี้ต่างรู้สึกปราบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน