a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

บ้านปูฯ มอบห้องตรวจปลอดเชื้อความดันบวกและห้องหัตถการแรงดันลบ
มูลค่า 1.8 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในเดือนพฤษภาคม 2563 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) นำโดยนางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่งมอบห้องตรวจปลอดเชื้อความดันบวกและห้องหัตถการแรงดันลบมูลค่า 1.8 ล้านบาท แก่โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจากนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมเป็นสักขีพยาน

โรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากภารกิจการให้บริการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และรักษาโรคในภาวะปกติแล้ว ตลอดช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาโรงพยาบาลได้ทำงานอย่างหนักเพื่อทำการคัดกรองและตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดใกล้เคียง เช่น สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และนนทบุรี โดยทางโรงพยาบาลจะใช้ห้องตรวจปลอดเชื้อความดันบวกและห้องหัตถการแรงดันลบจากบ้านปูฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจอื่นๆ ซึ่งห้องตรวจนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ในโรงพยาบาล ลดการแพร่กระจายเชื้อ และยังสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลอีกด้วย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บ้านปูฯ ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จำเป็นในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วไปแล้วกว่า 90 ล้านบาท โดยหวังว่าจะเป็นการช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว