วิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและปากน้ำป่าสักพระนครศรีอยุธยา น่าไปล่องเรือมากๆตามโปรแกรมของ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

0
45
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

วิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและปากน้ำป่าสักพระนครศรีอยุธยา น่าไปล่องเรือมากๆตามโปรแกรมของ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยาเชิญชวนให้เดินทางท่องเที่ยวจ้า