“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

0
47
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ลงพื้นที่บันทึกเทปรายการคืนคุณให้แผ่นดินชายแดนภาคตะวันตก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนน้องๆชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงและมอบหน้ากากผ้าอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 “

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ 2 พิธีกรดำเนินรายการ พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่ในการบันทึกเทปรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด- 19
ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
และได้ลงพื้นที่ เยี่ยมเยือนน้องๆชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยง
ในวันหยุดสัปดาห์
ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
พร้อมมอบหน้ากากผ้าอนามัย และ ขนมขบเคี้ยว การลงพื้นที่ครั้งนี้ 2 พิธีกรดำเนินรายการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด – 19 แก่น้องๆ ชาวไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงด้วย

“ คนเราเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “

CR.. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก