ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน

เทศบาลตำบลปราณบุรี มูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อนโดยดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบข้าวสารจำนวน33,000ถุงให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ,ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนตามรายชื่อ ในหัวหินและปราณฯ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี จ.ประจวบฯ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอหัวหิน พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน และผู้นำในตำบลเขตอำเภอหัวหิน เข้ารับมอบข้าวสาร จำนวน 7,500 ถุง จากมูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ มอบให้ นายวิรัช- นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์(พี่ชาย) และหลาน พร้อมด้วย นางธันยวีร์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี นายไชยณรงค์ เชื้อวงษ์สกุล รองนายก.อบจ.ประจวบฯ เป็นผู้ร่วมกันมอบ
ต่อมาเทศบาลเมืองหัวหิน โดย นส.ไพลิน กองพันธ์ นส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมตรีเมืองหัวหิน นายจีรวัฒน์ พรามณี ปลัดเทศเทศบาลฯ เป็นตัวแทน นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีฯ รับมอบข้างสารถุงจำนวน 1116 ถุง จากมูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อน โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้นำในตำบลต่างๆทั้งในเขตอำเภอหัวหินและอำเภอปราณบุรีต่างทยอยเข้ารับมอบกันตามลำดับ
โดยข้าวสารถุงดังกล่าวนี้ทาง รมต.เกษตรฯ เน้นย้ำว่าให้ทางคณะฝ่ายบริหารเทศบาลเมืองหัวหิน นำไปมอบให้กับ ผู้ที่ป่วยติดเตียงและครอบครัวที่ยากจนจริงๆในเขต 39 ชุมชนของเมืองหัวหิน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสพปัญหาโรคโควิต ระบาด สำหรับจำนวนข้าวสารที่ได้รับไปในวันนี้ ถ้าไม่เพียงพอหรือว่ายังขาดจำนวนของผู้คนที่เดือดร้อนจริงๆให้มาขอรับเพิ่มได้ที่มูลนิธิฯ .
ทางด้าน นายวิรัชฯ กล่าวว่า ดร.เฉลิมชัย ฯ รมต.เกษตรฯ ซึ่งเป็นน้องชายท่านมีความตระหนักมากกรณีการเกิดโรคระบาด จึงได้ให้ตนเองและบุตรชาย นายจักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ อดีต สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกสำรวจผู้คนของ อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน ผ่านทาง นอภ. นายกเทศมตรี และ นายก อบต.กำนัน-ผญบ. เมื่อได้จำนวนผู้ที่เดือดร้อนแล้วก็นำเอา”มูลนิธิคุณแม่ฉลวย ศรีอ่อน” เป็นศูนย์กลางจัดทำโครงการแรกออกไปก่อน ข้าวสารถุง ของแห้ง
และมาในโครงการนี้ทั้งปราณบุรี หัวหิน ก็ได้นำเอาข้าวสารถุงรวม 33,000 ถุงจากแหล่งโรงสีที่ผลิตมากองไว้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลปราณบุรี แล้วก็เชิญตัวแทน นอภ. นายก รองนายก กิ่งกาชาด ฯลฯ ให้มานับตามจำนวนหลังจากนั้นก็ขอให้นำไปมอบไปแจกให้กับประชาชน ชาวบ้านที่เดือดร้อน
นายวิรัชฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ท่านรัฐมนตรีเฉลิมชัยฯ ได้สั่งการให้้ดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพราะการเดือดร้อนของผู้คนนั้นมันเป็นปัญหาที่ทางมูลนิธิฯและตระกูล”ศรีอ่อน” จะต้องช่วย ส่วนถ้าสถานการณ์ของโรคฯ ยังจะเกิดและมีขึ้นมาอีกนั้น ทางราชการท้องถิ่น จะให้ทางเราช่วยก็ขอให้บอกกันมาว่าจะให้ช่วยอะไร แบบไหน เพราะการให้กับผู้คนที่ทุกข์และเดือดร้อนนั้น ถือว่าเป็นการช่วยที่ดีที่สุด

/////////////