วันที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รับมอบหมายจาก นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 และเดินเยี่ยมเต้นนิทรรศการ และกิจกรรม ต่างๆ ณ หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร พันเอกปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ภาพข่าว ///// Chatphisit✌dopa