สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกเชิญ มาสัมผัสในงานเทศกาลเปิดการดำนาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ณ. บ้านน้ำจวงนำ้คับ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ. พิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ท่องเที่ยวในชุมชน โดยวิถีชุมชนบ้านน้ำจวง ติดต่อ นายกมนิตย์ โทร 087-3178089 064-5264246. คุณพี 081-7011199