อับดุลหาดี/ยะลา/ 6 มิ.ย. 63 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือกระจายรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่

0
77

อับดุลหาดี/ยะลา/ 6 มิ.ย. 63
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือกระจายรายได้สู่เกษตรกรในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ดำเนินการรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลท่าธง เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และเพิ่มรายได้ในครัวเรือน บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ แปลงผลิตพืชผักฯ หมู่ที่ 6 บ้านจำปูน ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

โดยพืชผักผลไม้ที่ได้จัดซื้อมานั้นให้คุณค่าทางทางโภชนาการ สารอาหารที่ดีช่วยเสริมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ในร่างกายให้กับกำลังพลได้มีสุขภาพที่แข็งแรง !!แถมยังอิ่มอร่อย เป็นการช่วยส่งเสริมอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทางตรง
ภาพ/ข่าว
อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา