อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด 19 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว

0
35

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโควิด 19 สร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว
วันนี้ 5 มิ.ย.63 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ของสวนนงนุช พัทยา โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ และนายกัมพล ดันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ร่วมให้การต้อนรับและนำชมการเตรียมความพร้อมของ สวนนงนุชพัทยาในการปฏิบัติตามคำแนะนำ และมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสวนนงนุช พัทยา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ในครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 ให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถดำเนินการได้ จึงมาดูความพร้อมของสวนนงนุชที่ได้มีการจัดเตรียมไว้มีความพร้อมอย่างไรบ้าง
ทั้งนี้จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมมาตรการของสวนนงนุช พบว่าทางสวนนงนุช พัทยา ได้มีการจัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดอาทิ การตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ล้งมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าใช้บริการ, การจัดให้มีอุโมงค์ฆ่เชื้อ, การบันทึกประวัติผู้เข้าใช้บริหารผ่านแพลทฟอร์มไทยชนะ ในจุดประตูทางเข้า และจุดต่างๆ ในสวนนงนุช ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างตามมาตรฐาน ความปลอดภัย, การชำระค่าบริการต่างๆ ก็เน้นระบบการโอนเงินผ่านโมบายแบงค์กิ้งการรับเงินสด และทอนเงินผ่านการใส่ซองฆ่าเชื้อ นอกจากนั้น ยังจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะทุกๆ 2 ชั่วโมง และจุดสัมผัสต่างๆ ทุก 1 ชั่วโมง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพนักงาน ผู้ให้บริการทุกคน สวมหน้กากอนามัย และเฟสชิลสำหรับป้องกันโรค สำหรับป้องกันโรคทั้งหมดนี้ คือตัวอย่างบางส่วนใน 11 มาตรุการที่สวนนงนุช ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของทางราชการ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยขอให้ความมั่นใจกับนักท่องเที่ยวว่า สวนนงนุช พร้อมให้การต้อนรับทุกท่าน ภายใต้การดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และขอเรียนด้วยว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างการจับจ่ายให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ต่อไป
โดยสวนนงนุช พัทยา ยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Safety and Health Administration -SHA) จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับ SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยว สภา สมาพันธ์ และสมาคมต่าง ๆในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHAซึ่งทางสวนนงนุชพัทยา อยู่ใน ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323