นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผู้กำกับการสันติบาล ยื่นหนังสือศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถามข้อเท็จจริง ต่อ ศบค.

0
104

🐕
“สันธนะ” รองฯ ต่อ ยื่นหนังสือ ร้อง ศบค. มีบุคคลกักตุน ชุดตรวจไวรัสโควิด-19 แรบบิทเทส
นายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตรองผู้กำกับการสันติบาล ยื่นหนังสือศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถามข้อเท็จจริง ต่อ ศบค. หลังพบว่ามีกลุ่มคนอ้างว่าได้รับอนุญาตจาก ศบค. ให้สามารถนำเข้าชุดตรวจแรบบิทเทส เข้าประเทศได้ อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมกักตุนสินค้า จึงกังวลว่าหากในอนาคต ศบค. อนุญาตให้ใช้ชุดแรบบิทเทส ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น จะทำให้ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงสินค้าอุปกรณ์ชุดตรวจชนิดนี้ได้

มีนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี รับหนังสือร้องเรียน

และมีการตรวจทดสอบ ชุดตรวจแรบบิทเทส ต่อหน้าสื่อมวลชน
นายสันธนะฯ กล่าวว่า มีบุคคลแอบอ้างว่าสามารถนำชุดน้ำยาตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมอุปกรณ์การตรวจเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. เป็นเรื่องจริงหรือไม่ พร้อมอ้างว่ามีข้อมูลจากแหล่งข่าววงในแจ้งว่า ขณะนี้มีการกักตุน แรบบิทเทส เป็นล้าน ๆ ชิ้น เพื่อรอสัญญาณการผ่อนปรนระยะที่ 4 ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการใช้แรบบิทเทสได้กว้างขวางขึ้น จึงกังวลว่าจะมีการขึ้นราคาแรบบิทเทส จนคนทั่วไปไม่สามารถหาซื้อได้
นอกจากนี้ นายสันธนะ ยังนำชุดตรวจ แรบบิทเทส ยี่ห้อหนึ่ง ที่อ้างว่าเป็นชุดตรวจที่ได้รับมาตรฐานจากต่างประเทศ นำมาแสดงวิธีการใช้ เพื่อประกอบเหตุผลว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพในการตรวจหาเชื้อค่อนข้างดี จึงอยากให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ขณะที่การประชุม ศบค. ชุดเล็กวันนี้ ได้มีการเรียกกลุ่มผู้ประกอบการ จาก 12 กิจการ ซึ่งอยู่ในกลุ่มสีแดง หรือกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดสูง เช่นกลุ่มสถานบันเทิง ผับ บาร์ อาบอบนวด มาร่วมหารือ เพื่อหามาตรการป้องกันการระบาด ก่อนมีการผ่อนปรนในระยะ 4 ต่อไป
แรบบิทเทส รองต่อ “ขอร้องโควิด-19ความจริงต้องปรากฏ นายสันธนะ ประยูรรัตน์…กล่าว
Cr.. @$,ข่าวเจาะลึกฯนครบาลรายงาน……ภาพข่าว