“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุม ผู้นำชุมชนและข้าราชการ ระดับอำเภอ ตำบล ในพื้นที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น!!

0
44

“กอ.รมน.จว.ขอนแก่น ร่วมการประชุม ผู้นำชุมชนและข้าราชการ ระดับอำเภอ ตำบล ในพื้นที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น!!

เมื่อวันศุกร์ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.พ.อ. โชติ พื้นชมภู หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ข.ก.ร่วมการประชุม ผู้นำชุมชนและข้าราชการ ระดับอำเภอ / ตำบล ในพื้นที่ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

โดยมี นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอหนองนาคำ เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#################################