กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เจลอนามัยและหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลั่นทม

0
129

กฟผ. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เจลอนามัยและหน้ากากอนามัยให้ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลั่นทม
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายวิชัย อาชวรังสรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ นางมาลี ธรรมะธารีย์ หัวหน้ากองสำรวจ พร้อมผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสำรวจ (อสร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง ให้ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดลั่นทม ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมอบเจลอนามัยน้ำใจ กฟผ. มอบหน้ากากอนามัย เพื่อให้ครูและนักเรียนใช้ป้องกันโรคโควิด-19 โดยมีนายประสิทธิ์ รุ่งแจ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลั่นทมเป็นผู้รับมอบ สำหรับพื้นที่ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพื้นที่ที่แนวเขตของระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ท่าตะโก-สามโคก ของ กฟผ.