โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำความดีด้วยหัวใจ

0
36

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทำความดีด้วยหัวใจ

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 12.30 น. คุณสมจินดา แสงวิเศษ บริจาคเงิน จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงค่ะ
………………………………………………….
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ ID Line : @sprhospital ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ