ข่าวจ.อุทัยธานี เราไม่ทิ้งกัน พม.ข้าวกล่องกว่า1พันกล่องบนยอดดอยกะเหรี่ยงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
131

ข่าวจ.อุทัยธานี เราไม่ทิ้งกัน พม.ข้าวกล่องกว่า1พันกล่องบนยอดดอยกะเหรี่ยงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เมื่อเวลา 12.00น.วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เปิดโครงการครัวกลาง พม.เราไม่ทิ้งกัน ณ.เขตพัฒนาราษฏรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายอำเภอบ้านไร่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ พร้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาว(กะเหรี่ยงโปว์) 4 หมู่บ้าน บนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ร่วมงานกว่า 500 คน
โดยมีนางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงานการจัดโครงการ ครัวอุทัย เราไม่ทิ้งกัน เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่ราบสูง ตำบลแก่นมะกรูด เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นชนกลุ่มน้อยบนพื้นที่สูงในเขตตำลนแก่นมะกรูด ประกอบไปด้วย เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) จำนวน 1 พัน คน โดยได้แบ่งมารับวันี้จำนวน 300 คน และได้มอบอาหารเป็นกล่องให้กับ ผู้นำหมู่บ้าน ไปมอบให้กับชาวบ้านทียังขาดแคลน อีก 700 กล่อง เพื่อลดปัญหา การรวมบุคคล จำนวนมากในที่สาธารณะ
โดยการการแจกข้าวกล่องนายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นคนผัดข้าวใสกล่อง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หลังจากนั้นได้มอบให้กับประชาชนชาวกะเหรี่ยง ดังกล่าว
/////////
พชร พัสกุล สมาคมสื่อมวลอุทัยธานี