วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 0900 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31 พร้อมด้วย ผบ.หน่วยทหารในพื้นที่ ข้าราชการกำลังพลของหน่วยในพื้นที่ค่ายจิรประวัติ และสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มทบ.31 จัดกิจกรรมถวายราชสดุดี ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย.63 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาสนสถาน มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ จว.น.ว.
ในการนี้ หน่วยยังได้ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิต แห่งชาติภาค 8 สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 42 พรรษา ณ สโมสรนายทหาร ค่ายจิรประวัติ อ.เมือง จว.น.ว. มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 126 นาย ยอดโลหิตที่รับบริจาค จำนวน 29,700 ซีซี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย