อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

0
57

อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จิตอาสากรมเจ้าท่าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีแล้วแบ่งปัน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยร่วมแจกหน้ากากอนามัย จำนวน 500 ชิ้นให้กับประชาชนผู้ใช้บริการทางน้ำ และผู้ค้าขายบริเวณท่าน้ำศิริราช ท่าเรือพรานนก ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันอุปกรณ์สิ่งจำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกด้วย//
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมเจ้าท่า