ข่าวดีวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทรถตู้ถาวรทัวร์เริ่มบริการประชาชนเหมือนเดิมหลังจากได้รับผลกระทบโควิด 19 ทางบริษัทเราได้จัดระบบความสะอาดความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยมีจัดโต๊ะนั่ง 1 เว้น 1 ตามกระทรวงสาสุขแนะนำถ้าประชาชนสนใจที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสามารถโทรติดต่อได้ที่ท่าข้างวัดโพธิ์ 086 4408673 ท่าศูนย์การค้าท่ารถ 086 -4408672 ท่ากรุงเทพฯใต้ทางด่วนตรงข้ามหมอชิต 086-4408674–5

0
180
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ข่าวดีวันที่ 1 มิถุนายน 2563 บริษัทรถตู้ถาวรทัวร์เริ่มบริการประชาชนเหมือนเดิมหลังจากได้รับผลกระทบโควิด 19 ทางบริษัทเราได้จัดระบบความสะอาดความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยมีจัดโต๊ะนั่ง 1 เว้น 1 ตามกระทรวงสาสุขแนะนำถ้าประชาชนสนใจที่จะเดินทางไปกรุงเทพฯอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสามารถโทรติดต่อได้ที่ท่าข้างวัดโพธิ์ 086 4408673 ท่าศูนย์การค้าท่ารถ 086 -4408672
ท่ากรุงเทพฯใต้ทางด่วนตรงข้ามหมอชิต 086-4408674–5