นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดพังงา ตามมาตรการเยี่ยมญาติปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ..วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น .ณ เรือนจำจังหวัดพังงา นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอเมืองพังงา นางเยาวลักษณ์ วาสิการ สาธารณสุขอำเภอเมืองพังงา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก สสจ.พังงาและ รพ.พังงา ร่วมตรวจเยี่ยมมาตรการการเปิดให้มีการเยี่ยมผูู้ต้องขังหลังจากงดเยี่ยมในช่วงการระบาดของโควิด-19 …เยี่ยมญาติปลอดภัย ห่างไกลโควิด ของเรือนจำจังหวัดพังงา โดยมี นายไพฑูรย์ ม่วงไหมทอง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงา ให้การต้อนรับ พร้อมแนะนำขั้นตอนในการเปิดให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 นี้ โดยทางเรือนจำจังหวัดพังงา มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้ญาติผู้ต้องขังเกิดความมั่นใจ ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังก็เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนของแบบคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมและการใช้วิธีการล้างมือด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดแทนการใช้เจลแอลกอฮอล์