ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องกฎหมายพระราชกำหนดเกี่ยวกับการกู้เงิน เพื่อแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาโควิด วงเงินไม่เกิน…1ล้านล้านบาท

0
48

(big smile)สว้สดีวันเสาร์ครับ(folded hands)

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เรื่องกฎหมายพระราชกำหนดเกี่ยวกับการกู้เงิน เพื่อแก้ไข เยียวยาและฟื้นฟู เศรษฐกิจและสังคมจากปัญหาโควิด วงเงินไม่เกิน…1ล้านล้านบาท

จึงขอชวนสร้างงานที่..ไม่ใหญ่..ไม่ยาก…แต่เป็นรูปธรรม ด้าน Supply Side ของการท่องเที่ยว สัก 3 เรื่องครับ

1.ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดลำดับทำการซ่อมเร่งด่วน 10 แห่งต่อจังหวัด เช่น ทำทางลาด ทางชัน ทาสี ทำความสะอาดป้ายบอกทาง เพิ่มไฟส่องสว่าง สร้างห้องน้ำสะอาด ศาลาพัก เก็บขยะ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ที่รกรุงรังหรือสกปรก และสำคัญ คือ อย่าลืมถ่ายรูป Before & After ไว้อวดโชว์ ให้ใครๆได้ชื่นใจกันใน inrernet ด้วย… งานนี้ ชาวบ้านได้เงินและได้ความภาคภูมิใจด้วย

2. ฝึก/สร้างมัคคุเทศก์ประจำถิ่น ที่สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ จะเป็นเด็กเยาวชนหรือนักศึกษาก็ได้… งานนี้น้องๆ จะรัก และพัฒนาบ้านของเขาต่อไป

3. ชวนผู้ประกอบการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ หรืออัพเดทโปรแกรมท่องเที่ยว ที่มี กิจกรรมทำในชุมชน เช่น การปลูกข้าวหอมมะลิหมักเป็นไวน์ การเลี้ยงและอาบน้ำช้าง การปีนหน้าผาหรือดำน้ำ เป็นต้น..งานนี้ผู้ประกอบการได้สินค้าใหม่ไปขาย

โครงการเหล่านี้ เรามุ่งให้เกิดการจ้างแรงงาน มีรายได้ หมุนเวียน ภายในชุมชนและท้องถิ่นข้างเคียงเป็นหลัก สร้างและดึงคนรุ่นใหม่ ให้อยู่ในพื้นที่ทำงานต่อยอด นำความรู้ด้านดิจิทัล หรือการใช้สื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ มาเป็นเครื่องมือ ช่วยในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเกิดจุดขายในการสร้าง”ประสบการณ์” “ใหม่ๆ” ให้ทุกๆคนได้สัมผัส แบบ..ว้าวๆกันเลย

เรื่องทำนองนี้ ที่ผ่านมาไม่ค่อยได้ทำกัน เพราะ นทท.ต่างชาติมาเยอะ ไม่มีเวลาว่างทำเลย ช่วงหลังโควิดนี้ เป็นโอกาสดี มีแรงส่งจากผู้บริหารนโยบาย มีความพร้อมทั้งคนและเงินงบประมาณ เมื่อเราจัดระเบียบเตรียมความพร้อมด้าน Supply แล้ว ต่อไปหน่วยงานด้านการสร้าง Demand เช่น ททท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมการท่องเที่ยว ในเรื่องกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติ อพท.ที่สร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน หรือ สสปน.ที่ดึง event การประชุมฯจากทั่วโลกและอื่นๆ ก็จะทำการสื่อสาร ทำการตลาด ถึงนักท่องเที่ยว (ที่มีคุณภาพ) ได้มีรอยยิ้มและความประทับใจ เมื่อกลับบ้านไป และ revisit กลับมาเที่ยวไทยอีก ในยุค new normal ครับ

ขอบคุณเอกสารเผยแพร่ฯ ของสภาพัฒน์ฯ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ แนวทางของแผนหรือโครงการฯ โดยวันนี้ขอคัดมาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานดิจิทัล ที่ขีดไฮไลท์ไว้ มาพูดคุยก่อนครับ และขอบคุณภาพจาก เว็บไซต์ คมชัดลึก

เรียบเรียงโดย น.ต.วรวิทย์ เตชะสุภากูร.ร.น. อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา /ทปษ.ETDA กระทรวงดิจิทัลฯ

https://www.facebook.com/560632217314752/posts/3262055330505747/?sfnsn=mo