“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”มอบถุงยังชีพเพื่อให้กำลังใจในช่วงวิฤตโควิด19ให้กับ ครอบครัวนิสิตโครงการ”เพชรในตม”รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.เวลา 15.30 น.พ.อ. กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.เดินทางไปแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพจาก“มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ เพื่อให้กำลังใจในช่วงวิฤตโควิด19ให้กับ ครอบครัวนิสิตโครงการ “เพชรในตม”รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา2563 ผ่านการสอบรอบสุดท้ายและเข้ายืนยันสิทธิ์จำนวน 3 คน ได้แก่

1.นางสาวพรวลัย อินทร์หร่าย จาก โรงเรียนพรหมานุสรณ์ เพชรบุรี บ้านเลขที่ 20/1บ้านใหม่ลาดวิถี หมู่5 ตำบล ศิลาลอย อำเภอ สามร้อยยอด 2.นายชวลิต นาคสุข จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ บ้านเลขที่ 377/1 บ้านนาวัลเปรียง หมู่ 1 ตำบล สามกระทาย อำเภอ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.นายสุกฤษฎิ์ ทองโปร่ง จากโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ อยู่บ้านเลขที่ 345 บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ 2 ตำบล ศาลาลัย อำเภอ สามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ซึ่งพ่อแม่มีความภาคภูมิใจที่บุตรที่จะได้รับราชการต่อไปหลังจากจบการศึกษาพร้อมขอบคุณ กอ.รมน.และทุกภาคส่วนที่มอบโอกาสดีให้ในครั้งนี้ โครงการ”เพชรในตม” เป็นความร่วมมือระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และกระทรวงศึกษาธิการจบแล้วได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1

สำหรับนิสิตโครงการ“เพชรในตม”ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่รุ่นที่3ถึง35รวม31คนสำเร็จการศึกษา 21 คน(เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 1 คนผู้อำนวยการ 3 คนครู 17 คน)กำลังศึกษา 7 คนและจะเป็นนิสิตใหม่ 3 คน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!

#################################