ตราด /ชาวคลองใหญ่ร่วมขบวนแห่เจ้าแม่ทับทิมไปรอบตัวเมืองคลองใหญ่

เช้าวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่และนายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศมนตรีตําบลคลองใหญ่ ได้ร่วมกันอัญเชิญองค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ลงจากที่ประทับ ตั้งขบวนหน้าศาลเจ้าแม่แห่ไป รอบๆเขตเทศบาลตำบลคลองใหญ่ เพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ ได้นมัสการ กราบไหว้บูชาขอพร องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ เพื่อเป็นศิริมงคลใน ครอบครัว
ซึ่งเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่เป็นที่นับถือ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอคลองใหญ่ ทั้งยังเป็นที่สักการะ ของพี่น้องชาวประมง อำเภอคลองใหญ่ และชาวเรือทั่วไป พร้อมในขบวนได้มีการเชิดสิงโตด้วย โดยมี นาง อาภรณ์ ไชยศิริ เป็นประธานคณะกรรมการจัดงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมด้วยนายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายก อบจ.ตราด นายมนัส ชลาลัย สจ.เขตคลองใหญ่ และคณะกรรมการงานศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นําชุมชนกํานันผู้ใหญ่บ่าน ประชาชน นักเรียน และหน่วยงานอื่น เข้าร่วมขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่กว่า 2,000 คน

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก