เรือนจำอุตรดิตถ์ ตั้งตู้ปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

0
58

เรือนจำอุตรดิตถ์ ตั้งตู้ปันสุข ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โรคระบาด โควิด -​19 โดยจัดตั้งตู้ปันสุขนี้ไว้บริเวณทางเข้าด้านหน้าเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ตู้ปันสุขนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข” โดยที่ผ่านมาได้ออกช่วยเหลือประชาชนตามที่ต่างๆ เช่น การซ่อมแซมบ้านพัก สร้างห้องน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้แก่คนชรายากจน และขอเชิญชวนทุกท่านที่มีความประสงค์จะแบ่งปันน้ำใจ นำสิ่งของต่าง ๆ มาเติมได้ที่ตู้ปันสุขนี้เช่นกัน

พีระเชษฐ์ ตันพานิช /อุตรดิตถ์