ซีพี ออลล์ มอบเงินสนันสนุนศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รพ.ชลประทาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย โดยนายจิร แก้วโยธา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการ(สำนักปฏิบัติการ) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 2,697,256 บาท แก่ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงพยาบาลชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์พลากร ศรีนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง นับเป็นการดำเนินแนวทางตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”