จ พิษณุโลก เร่งหาแหล่งน้ำโดยทำฝายน้ำล้นเพื่อรองรับในช่วงหน้าแล้งที่จะขาดแคลนน้ำ    เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562
นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพร้อม เลขา นำโดยนายบุญธรรม พูลชู กำนันตำบลดอนทอง ม.9 ผญบ.ม.10,14 ผช.ผญบ.ม.9,10อบต.กรมป่าไม้น้ำดำผรส.กรรมการหมู่บ้านรวมถึงประชาชนร่วมประชุมและเดินสำรวจจุดทำฝายชลอน้ำในพื้นที่ ม.10และ14 ตำบลดอนทอง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปรีชา นุตจรัส ราย งาน