“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

0
30

“ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 เวลา 0830-1600 พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผบ.มทบ.31/ผบ.ศบภ.มทบ.31 ได้จัดกำลังพลจำนวน 1 ชป. เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 1 หลังคาเรือน คือ บ้านของ นายเกื้อ กรีฑาเวช บ้านเลขที่ 20 ม.2 ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ (หลังคาสังกะสี บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหมด) โดยหน่วยเข้าช่วยเหลือ โดยการซ่อมแซมบ้านอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งได้ประสานและขอรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ การซ่อมแซมจาก อบต.ยางขาว และได้มอบหมายให้ พ.อ. ประวิทย์ พูลเทียบรัตน์ หก.กกร.มทบ.31 นำถุงยังชีพไปมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว เพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับประชาชน

“เราจะไม่ทิ้งกัน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”