“รอง ผอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น (ท.) ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกทั้ง 2 นาย ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น !!

พร้อมทั้งนำ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ใบปลิว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) พร้อมด้วย ผู้แทนจาก สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตขอนแก่น ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ และเงิน ช่วยเหลือทหารผ่านศึก ที่เจ็บป่วยและทุพพลภาพ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใย และบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารผ่านศึกและครอบครัว ให้กับ พลฯสุนัน แสนธนู ทหารผ่านศึก บัตรชั้น 4 ณ บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมฯ อส.ทพ.ทองถม วิไลรส ทหารผ่านศึก บัตรชั้น 4 สภาพความพิการ พิการทางการเคลื่อนไหวแขนและขาทั้งสองข้าง นอนติดเตียง ณ บ้านเลขที่ 101 หมู่ 5 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น พร้อมทั้งนำ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) แจกหน้ากากอนามัย แผ่นพับ ใบปลิว  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างการรับรู้สู่ชุมชน ในเรื่องการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับชาวบ้าน

โดยมี ชมรมทหารผ่านศึกอำเภอแวงน้อย และอสม.บ้านอิโล ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมฯ ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย !!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

################################