“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันสุข มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ วัย 70 ปีมีความยากไร้ และครอบครัวหนูน้อยวัย 8 เดือนป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดง!!

0
41

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”แบ่งปันสุข มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ วัย 70 ปีมีความยากไร้ และครอบครัวหนูน้อยวัย 8 เดือนป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดง!!

(คลิป)

เมื่อวันที่ 25 พ.ค.63เวลา13.00 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วย ร.อ.ภาคิน นีสันเทียะ หน.ชรต.111 กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.ด.ต.จักรรินทร์ เกลี้ยงมน จนท.กอ. รมน.จังหวัด ป.ข.น.ส.มะลิ ปานนก ผญบ.หมู่ 8 ต.เกาะหลัด และนางชิ้น พ่วงสำราญผู้ช่วย ผญบ.หมู่ 8 ต.เกาะหลัก

ร่วมนำน้ำดื่ม ถุงยังชีพจาก“มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับ นายบุญช่วย โพธิ์ศรี อายุ 70 ปี เพิงไม่มีเลขที่ บ้านหนองแก หมู่ 8 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้น โดยนายบุญช่วยฯ พักอาศัยอยู่เพิงเก่าๆ ไม่มีอาชีพ และ เอกสารบัตรประจำตัวประชาชนได้สูญหายไป ทำให้ไม่ได้รับสิทธิต่างๆจากทางราชการ มีผู้ใจบุญนำอาหารมามอบให้เพื่อประทังชีวิตและได้มอบหน้ากากอนามัยพร้อมแนะนำการใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ต่อจากนั้น พ.อ.กรกานต์ ได้มอบหมายให้ ร.อ.ภาคิน นีสันเทียะ หน.ชรต.111 กอ.รมน.จังหวัดป.ข.และคณะเดินทางไปมอบน้ำดื่ม ถุงยังชีพจาก“มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ” โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับครอบครัว ด.ญ.กมลทิพย์ ตราตรี อายุ 8 เดือนอยู่บ้านเช่าเลขที่ 98/2 หมู่ 8 ต.เกาะหลัก อ.เมืองฯ จว.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือขั้นต้น โดยนางกรองกาจน์ฯ มารดาให้ข้อมูลว่า ด.ญ.กมลทิพย์ ฯป่วยเป็นโรคเม็ดเลือดแดงติดเชื้อขั้นรุนแรง, ลำไส้อักเสบขั้นรุนแรง ต้องนั่งรถโดยสารประจำทางไปทำการรักษาที่ รพ.ราชบุรี จ.ราชบุรี มีภาระค่าใช้จ่ายสูง และได้แนะนำป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทั้ง 2 ราย  กอ.รมน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะประสานการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ต่อไป!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################