ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม Mobile Deliverly หมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีความหลากหลายมากที่สุดในภาคเหนือ

– เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 63 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Mobile Deliverly ณ บ้านป่าสักงาม หรือบ้านเวียงราชพลี ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน และการเดินทางเข้าถึงที่ยากลำบาก บ้านป่าสักงามเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่ร่วมกันมากที่สุดถึง 9 ชนเผ่า ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตกรรมทำการเพาะปลูกทั่วไป เด็กนักเรียนอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงไม่ได้ไปโรงเรียนและปิดเทอมนานกว่าทุกภาคเรียนที่ผ่านมาทำให้ผมยาวกว่าปกติ ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จึงจัดชุด Mobile Deliverly ให้บริการตัดผมเด็กนักเรียนและราษฏรในพื้นที่ ทำให้ผู้ปกครองต่างพาบุตรหลานมารอต่อคิวเพื่อใช้บริการเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้สร้างความปราบปลื้มให้กับผู้ปกครองและราษฏรในพื้นที่เป็นอย่างมาก ที่มีหน่วยทหารเข้ามาให้บริการถึงหน้าบ้าน