a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ตม.ประจวบฯ พร้อมช่วยเหลือน้อง เปิดที่ทำการเรียนออนไลน์ฟรี!!

วันนี้ (23พ.ค.63) เวลา 08.30 น. ที่ตรวจคนเข้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ ผกก.ตม. จว.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด เปิดที่ทำการ ณ ห้องประชุม ศปก.ของจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและระบบออนไลน์ฟรี ให้กับเด็กนักเรียน โดยมีการจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต wifi ไว้ฟรี ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ขาดแคลนเข้ามาใช้อินเตอร์เน็ตออนไลน์ มีการสอนหนังสือโดยข้าราชการตำรวจที่ว่างเว้นภารกิจ และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ เปิดเผยว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร.อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีการขยายระยะเวลาเปิดภาคเรียน จึงให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ปัญหาต่าง ๆ กับการเรียนออนไลน์ ให้เด็กนักเรียนได้มีที่เรียนอย่างทั่วถึง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม.ได้เร่งรัดให้ ตม.ทุกจังหวัด สำรวจความพร้อม จัดเตรียมสถานที่รองรับการเรียนออนไลน์ของเด็ก ๆ บางส่วนที่ยังไม่มีความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์และการสื่อสาร โดยให้หน่วยงานสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สัญญาณไวไฟของที่ทำการ เพื่อใช้เรียนออนไลน์ฟรี ทางด้าน พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง ผบก. ตม.3 จึงสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ให้การสนับสนุนรูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและระบบออนไลน์ โดยอนุญาตให้เด็กนักเรียนสามารถเข้ามาใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานและให้การช่วยเหลือตามศักยภาพของหน่วยและไม่กระทบต่อภารกิจประจำ

ทั้งนี้ ในการเปิดสถานที่เรียนออนไลน์ให้กับเด็กนักเรียนนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมในส่วนของการเรียนออนไลน์ และในวันนี้มีเด็กเข้ามานั่งเรียนออนไลน์ ทั้งหมด 14คน เป็นระดับประถม 7 คน และมัธยม 7 คน ซึ่งได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ไว้ 14 เครื่องซึ่งเพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้ามานั่งเรียนออนไลน์ และได้มีการแจกอาหารกล่องมื้อกลางวัน แจกน้ำ ขนม สมุดดินสอ และหน้ากากอนามัย โดยได้มีการดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย!!

#ขอขอบคุณกองงานโฆษก ตม.1เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ!!

################################