ศป.บส.ชน. จัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี

– เมื่อ 22 พ.ค. 63 เวลา ๑๕๓๐ พลตรี บุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ และ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี โดยบริการตัดผมฟรีกับประชาชน, ผู้พิการ และเด็กนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงยากลำบาก ณ บ.จะพือ ม.๑๖ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร.
ซึ่ง บ.จะพือ ม.๑๖ ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ช.ร. เป็นพื้นที่ห่างไกลและไม่มีช่างตัดผม เมื่อคนในพื้นที่ต้องการที่จะตัดผม ต้องเดินทางเข้าไปในตัวอำเภอแม่จัน ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
เนื่องจากเส้นทางยากลำบากผนวกกับเข้าสู่ห้วงฤดูฝนต้องใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จึงจึงจัดกิจกรรม หน่วยทหารบริการตัดผมฟรี ให้บริการถึงหน้าบ้านเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางให้กับผู้เดือดร้อน
และแจกเงินช่วยเหลือ สำหรับการใช้ซื้อของอุปโภค บริโภค ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระเบิดของโรคโควิด ๑๙ โดยได้รับการสนับสนุนเงินจาก นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์นครสวรรค์ นายพีระพงษ์ นพนาทีพงษ์ ประธานจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ ปากน้ำโพ (เถ่านั้ง)ปี 103ร้านฮะหลี​ 9 หีบศพ​ นครสวรรค์​