คณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 63-64 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (เถ่านั้ง ) ปีที่ 103 104 และ 105 เปิดตู้ปันสุขมีเครื่องบริโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19


วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเภณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพประจำปี2563-2564(สมัยที่26 เป็นประธานเปิดตู้มินิมารท์ปันสุขอากงอาม่า พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห้เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 63-64 ร่วมกับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ (เถ่านั้ง ) ปีที่ 103 104 และ 105 ร่วม จัดกิจกรรม
อากง อาม่า ( เครื่องบริโภค) ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และบรรเทาปัญหาการดำรงชีวิตในเบื้องต้น ณ ศาลเจ้าพ่อ เจ้าแม่ปากาน้ำโพ (ศาลเจ้าหน้าผา) โดยผู้มารับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง 2 เมตร มีเจลล้างมือ