วันนี้ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด สมุทรสาคร ลงตรวจเยี่ยม ตลาดสดมหาชัย………………………………………………………………………….. วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 08:30 น นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะได้เดินทาง ลงมาดูตลาดสด หรือตลาดยายพ่วง ที่ชาวจังหวัดสมุทรสาครเขาเรียกกันมาแต่ดั้งเดิม และตรวจเยี่ยมพ่อค้าแม่ค้า มีทั้ง กุ้งหอยปูปลา และ ของทะเลที่แปรรูป มีทั้งหมึกแห้งกุ้งห้าง และปลาเค็ม และอะไรอีกหลายๆอย่าง ถามทุกข์สุขพ่อค้าแม่ค้าว่า เจอพิษภัยโควิค-19 เป็นอย่างไรบ้าง กระทบ มาก บ้างไหม บอกพ่อค้าแม่ค้าว่า เราจะสู้ กันต่อไป จนกว่าโควิค-19จะหมดไปจากสมุทรสาคร เพจกลุ่มพลังใหม่ ใจเกินร้อยจิตอาสา ทำเพื่อสังคมรายงาน