วันนี้ นายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรี ได้เป็นประธาน เปิดงาน ครัวห่วงใยคนสาคร อำเภอกระทุ่มแบน………………………………………………………………. วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11:00 น นายวีระศักดิ์วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน เปิดงาน ความห่วงใยคนสาครนะอำเภอกระทุ่มแบน เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิช 19 และได้รับเกียรติและได้รับเกียรติ จากรองผู้ว่า ได้รับเกียรติจากปปสจังหวัด ได้รับเกียรติจากนายอำเภอกระทุ่มแบน และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมงานในวันนี้ สถานที่การจัด งานบ้านผู้ใหญ่กุ้งอำเภอกระทุ่มแบน และได้ทำการจัดการแจกจ่ายไปทั้ง 10 ตำบลเช่น ตำบลอ้อมน้อยตำบลกระทุ่มแบนตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลสวนหลวงตำบลแครายตำบลดอนไก่ดีตำบลท่าเสาตำบลท่าไม้ตำบลบางยางและตำบลหนองนกไข่ เพจกลุ่มพลังใหม่ใจเกินร้อยจิตอาสาทำเพื่อสังคมรายงาน