“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ !!

0
95

“กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ !!

เมื่อวันที่ 21พ.ค.63 เวลา 13.30 น.พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.ลงพื้นที่สังเกตุการณ์การเรียนผ่านระบบออนไลน์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ

พร้อมกับมอบขนมเพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่ได้มารวมตัวกันเรียนผ่านระบบออนไลน์ ณ บ้านเลขที่ 88/1หมู่1 ตำบล ห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีครูและผู้ปกครองคอยดูแล จากการสอบถามนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนที่สอน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################