a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน

กาชาด ประจวบฯ ทุ่มงบ 2 ล้าน ซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้ รพ.ในจังหวัดประจวบสู้โควิด

วันที่ 20 พ.ค.63 ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ชั้น 4 นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันทำพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน มูลค่า 800000 บาท ให้กับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้นำไปไว้ใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามาทำการรักษา โดยมี นายแพทย์ศุภชัย สุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นายแพทย์ จุมพล ฟูเจริญ นายแพทย์ วัชรพงษ์ เหลืองไพรัตน์ รอง ผอ.รพ.ประจวบ และเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมรับมอบ
ผศ.ดร.นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบ กล่าวว่า สืบเนื่องจากในสภาวะการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid-19) ทางคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงได้มีมติข้อสรุปร่วมกันที่จะจัดสรรงบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดมาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสนับสนุนมอบให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ามาทำการรักษาให้ประชาชนได้เข้ารับการบริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก็เป็นอีกหน้าที่หลักอีกหน้าที่หนึ่งของกาชาด โดยทางกาชาดได้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ ประมาณ 2 ล้านบาท มอบให้โรงพยาบาลหัวหิน จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าประมาณ 1200000 บาท และโรงพยาบาลประจวบฯอีก 1 เครื่อง มูลค่า 800000 บาท
นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า คณะเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาล พอทราบข่าวว่าจะได้รับเครื่องช่วยหายใจเครื่องใหม่ต่างรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเครื่องเดิมที่ใช้อยู่มีอายุการใช้งานมานานมีสภาพเก่า และเครื่องใหม่นี้มีฟังก์ชั่นคุณสมบัติการใช้งานที่มากและดีกว่า จึงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดและเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนและเห็นความสำคัญในการต่อลมหายใจของผู้ป่วย

/////