“สช.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับเปิดเรียน 1 ก.ค.!!

0
26

“สช.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนรองรับเปิดเรียน 1 ก.ค.!!

(20 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวภายหลังการจัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563ห้องศาสตรจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคาร รัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลให้การเปิดเทอมเลื่อนไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งความปลอดภัยจากการป้องกันโรคในโรงเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญมาก และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ปกครอง สช. จึงได้ร่วมประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยได้เชิญคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร  และประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการประชุม ซึ่งได้ร่วมกันหาแนวทาง กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 และจะใช้เป็นแนวทางให้โรงเรียนเอกชนนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโรงเรียน อาทิ การจัดให้มีที่วัดอุณหภูมิเพื่อตรวจวัดไข้นักเรียนได้ตลอดเวลา กำหนดให้นักเรียนทุกคนล้างมือก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าเรียน และสำหรับรถรับส่งนักเรียนให้มีการติดตั้งแผ่นใส่กั้นระหว่างที่นั่งเพื่อกันการแพร่ระบาดของเชื้อ เป็นต้น

ทั้งนี้ สช. และโรงเรียนเอกชน มีความตั้งใจในการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนเอกชนทุกท่าน ให้มีความปลอดภัยจากเชื้อ COVID -19 ดร.อรรถพล กล่าวทิ้งท้าย!!

#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

################################