ทัพเรือภาคที่ 1 และอำเภอสัตหีบร่วมเติม “ตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ” สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ
ตามที่ กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับอำเภอสัตหีบ จัดตั้ง “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” เพื่อพี่น้องชาวสัตหีบ บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นั้น พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทั้พเรือภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 คอยกำกับดูแล “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ร่วมกับ อ.สัตหีบ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนทให้กับพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ ที่ได้รับผลกระทบในการดำรงชีวิตจากวิกฤติไวรัส โควิด-19
โดยในวันนี้ 19 พ.ค.63 นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 นาวาเอก นพพล นาคสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ คุณพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และคณะได้ร่วมกัน เติมสิ่งของใน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันนำ้ใจ” ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นำ้ดื่ม ขนม ฯลฯ เพื่อรองรับให้แก่ พี่น้องประชาชนชาวสัตหีบที่เดือดร้อน มาหยิบนำไปบริโภคกันแต่พอดี
ในโอกาสนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 และ อ.สัตหีบ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบ ที่พอมีกำลังร่วมกันเติมสิ่งของต่างๆ ใน “ตู้ปันสุข โต๊ะปันน้ำใจ” เพื่อพี่น้องประชาชนชาวสัตหีบที่เดือดร้อน ณ ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645