ด่วนปิดการท่องเที่ยวและพักแรม(ลานกางเต็นท์)ปางอุ๋ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน…
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561- 30 กันยายน 2561
ด้วยในขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้การเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากฝนตก ถนนลื่น อาจจะเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลิกฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อได้ทำการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่สภาพที่พร้อมจะให้บริการนักท่องเที่ยว ในฤดูกาลท่องเที่ยวต่อไป อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ จึงขอปิดการท่องเที่ยวและพักแรม (ลานกางเต็นท์) บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ที่ ถผ.4 (ปางตอง) หรือ “ปางอุ๋ง” บ้านรวมไทย ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 สำหรับการท่องเที่ยวและพักแรมที่อื่นๆ ของอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ
อนึ่ง ปิดการท่องเที่ยว แต่สามารถเข้าเที่ยวได้ จะไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม แต่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง/
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา – น้ำตกผาเสื่อ